Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

Klíčové informace

  • Recepty a žádanky s modrým pruhem slouží k předepisování léčivých přípravků s obsahem návykový látek pro poskytovatele zdravotních služeb nebo poskytování veterinární péče
  • Jde o speciální, přísně sledovanou a evidovanou, kategorii lékařského předpisu.
  • Městský úřad Břeclav zajišťuje distribuci (výdej) nových i likvidaci nevyužitých a znehodnocených tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem.
  • Žadatel o tiskopis receptu nebo žádanky s modrým pruhem předloží kromě Žádosti i doklad totožnosti a doklad o oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo k výkonu odborných veterinárních činností.
  • Služba výdej tiskopisů není zpoplatněna, žadatel uhradí jen náklady za vydané tiskopisy dle platného ceníku tiskárny.
  • Nevyužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem žadatel předá zpět na Městský úřad Břeclav, kde jsou odborně zlikvidovány.

 

Formuláře

Objednávka tiskopisů receptů a žádanekŽádanka k vrácení tiskopisů receptů a žádanek

 

 

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

St: 8.00 – 16.00
Čt: 8.00 – 16.00
Pá: neúřední den