Údržba cyklistických stezek ul. Sovadinova - Stromořadní, Na Řádku, Cukrovar

Na základě vyhlášení dotačního programu Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2023 byl Jihomoravským krajem poskytnut příspěvek na údržbu cyklistických stezek na území města Břeclavi. 

Dotace je poskytnuta na údržbu cyklostezek Stromořadí, Cukrovar a Na Řádku a zahrnuje ruční zametání, strojní metení a odvozu odpadu.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 70 000,- Kč.