Informace k používání střelby jako metody plašení špačků (OŽP)