Nakládání s veřejnými prostředky ve vztahu k následujícím osobám