Prodej části pozemku p. č. 3652/2 v k. ú. Břeclav (OM)