106_žádost o informace ze dne 5.5.2020 - měření rychlosti (OSČ)