Solární elektrárny a §18 stavebního zákona (OSŘ a OŽÚ)