106-žádost ze dne 24. 8. 2018 - rozhodnutí o kácení dřevin v r. 2017 (OŽP)