Adaptační strategie Břeclav - Pilotní projekt lokalita Cukrovaru

Cílem projektu adaptační strategie bylo vytvoření dokumentu pro zpracování posouzení rizik, zranitelnosti a odolnosti lokality bývalého brownfieldu cukrovaru vůči klimatické změně a návrhu potencionálních adaptačních opatření a možností realizace těchto opatření v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí vzhledem na predikci vývoje oblasti klimatu.
 

Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 60 000 Kč.