Boží muka

Na základě dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021 bylo zažádáno o příspěvek na opravu Božích muk. Jedná se o kamenný kříž se sousoším, které nechala vybudovat na památku svých tří zesnulých dětí paní Rozálie Černá, která žila po celý svůj život ve Staré Břeclavi a zemřela v dubnu 1914. V roce 2021 byla Boží muka z důvodu velmi špatného stavu zrekonstruována a přemístěna na nové místo v parku na pozemku p. č. 3093 v k. ú. Břeclav, kde je dostupná široké veřejnosti. 

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 38 000 Kč.