Břeclav - Automatické parkovací zařízení pro kola

 

Image

Cíle projektu:

-         vybudovat bezobslužný parkovací systém pro kola, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa,

-         bezpečné odstavení kol a zvýšení komfortu cestujících, 

-         podpoření podmínek na zvýšení podílu udržitelné formy dopravy.

V rámci stavby byla provedena také úprava veřejného prostranství přilehlého prostoru věže (zeleň, zpevněné plochy, hrací prvky). Stavba dokončena v létě roku 2018.

Projekt byl realizován v rámci 24. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady na stavbu dosáhly částky 14.022.845 Kč. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora ve výši 10.759.412,56 Kč, z toho prostředky EU ve výši 10.161.667,42 Kč.