Břeclav, Ch. N. Ves – Lednická, Autobusový záliv a přechod

Projekt řešil úpravu křižovatky formou návrhu vysazených ploch pro usměrnění dopravních proudů, průtahu s ulicí Palackého a navazující přechod U Alma v městské části Břeclavi, Charvátské Nové Vsi na ul. Lednické na silnici III/41417 a vybudování autobusového zálivu. V místě křižovatky bude zkrácen a nasvětlen přechod pro chodce, který je v současnosti dlouhý cca 20 metrů a bez jakéhokoliv ostrůvku. Autobusová zastávka byla přesunuta z místní komunikace do hlavního dopravního prostoru.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření bezpečného, přehledného a bezbariérového úseku za účelem usměrnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech uživatelů.