Břeclav – cyklostezka Včelínek

Projekt řešil novostavbu cyklostezky v Břeclavi, díky které se mohou cyklisté pohybovat se mezi centrem města a místními částmi Poštorná a Charvátská Nová Ves, vyhnout se dopravně přetížené silnici na ulici Hlavní a třídy 1. máje a využít bezpečnou komunikaci bez negativních vlivů hluku a imisí. Jedná se o strategicky důležitou cyklostezku, bez které je jakékoliv jiné systematické řešení bezpečného svedení cyklodopravy mimo tento úsek silnice prakticky nerealizovatelné.

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření bezpečné cyklostezky, svedené mimo hlavní komunikaci na ulici Hlavní a třídy 1. máje. Na projekt budou navazovat další etapy.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje a z Místní akční skupiny Lednicko-valtického areálu prostřednictvím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Image