Břeclav - KINO KORUNA - Rekonstrukce zařízení vzduchotechniky

Jednalo se o rekonstrukci stávající ucelené části rozvodů vzduchotechniky v kinosále a výměnu jednotek VZT v suterénu vč. měření a regulace.

Stavba probíhala od července do srpna roku 2017.

Celkové náklady na stavbu byly 1 813 393,00 Kč vč. DPH.