Břeclav - Městské parkoviště u nemocnice

Jedná se o stavbu nového parkoviště podél ulice U Nemocnice. Vybudovaná parkovací plocha z drenážní dlažby bude sloužit jak zaměstancům nemocnice, pro které bude vyhrazeno 80 parkovacích stáńí, tak veřejnosti. Pro veřejnost je vybudováno 185 míst, z toho 8 je jich určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Z parkoviště je vyveden chodník, který navazuje na stávající síť chodníků. Součástí stavby bylo i rozšíření veřejného osvětlení. Parkovací plocha je pod dohledem bezpečnostní kamery Městské policie. 

Náklady na stavbu dosáhly částky 14 787 116  Kč.