Břeclav - parkoviště u hřbitova St. Břeclav

Jednalo se o úpravu stávajícího parkoviště u hřbitova ve Staré Břeclavi.

Stavba probíhala od srpna do září roku 2017.

Celkové náklady na stavbu byly 1 775 893,00 Kč vč. DPH.