Břeclav - pěší trasa ul. Čechova, Žerotínova, zeleň a veřejné osvětlení

Jedná se o opravu komunikace pro pěší, obnovu veřejného osvětlení a výsadbu zeleně na ulici Čechova a Žerotínova.

Stavba byla zahájena v červenci a dokončena bude v listopadu roku 2017.

Celkové náklady na stavbu jsou 9 964 617 Kč vč. DPH. Akce je podpořena dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.