Břeclav - rekonstrukce místní komunikace a chodníku na ul. Na Kopci

Jednalo se o opravu stávající komunikace, vjezdů a chodníků na ulici Na Kopci ve Staré Břeclavi. Stávající stav komunikace nevyhovoval bezpečnému provozu na komunikacích. Stavba probíhala od dubna do srpna roku 2017.

Celkové náklady na stavbu byly 2 202 760,00 Kč vč. DPH.