Břeclav - revitalizace sídliště Jana Palacha, Břeclav - etapa III.

Jednalo se o opravu stávajících komunikací pro pěší a parkoviště pro osobní vozidla. Upraven byl výjezd z parkoviště a veřejné osvětlení. Součástí revitalizace byla výsadba nových dřevin a instalace městského mobiliáře.

Stavba probíhala od července do září roku 2017.

Celkové náklady na stavbu byly 5 742 605,00 Kč vč. DPH.