Břeclav - Smuteční obřadní síň

Jedná se o novostavbu Smuteční obřadní síně Břeclav a revitalizaci nástupního předprostoru hřbitova.

Stavba byla zahájena v černu roku 2017 a dokončena byla v létě roku 2018.

Celkové náklady na stavbu dosáhly 45 136 872,00 Kč vč. DPH. Stavba byla financována jen z rozpočtu města Břeclav