Břeclav - ulice Stromořadní, komunikace

Jednalo se o opravu místní komunikace, nacházející se v centru města. Oprava vozovky byla navržena s ohledem na plánovanou opravu kanalizace a vodovodu, kterou realizovala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Oprava komunikace probíhala od dubna do srpna roku 2017.

Celkové náklady na stavbu činily 5 794 227,05 Kč vč. DPH.