Břeclav - ulice Záhumní - oprava chodníků, trasa T1

Jednalo se o opravu stávajících chodníků levé strany ze směru od kostela, části vjezdů a části přístupových chodníků k vozovce. Stavba probíhala od května do srpna roku 2017.

Celkové náklady na stavbu byly 1 875 563,00 Kč vč. DPH.