Břeclav - Úprava veřejného prostranství Rovnice, Poštorná

V rámci stavby došlo k úpravě veřejného prostranství areálu na Rovnici v městské části Poštorná. Během stavebnch úprav zde byl vybudován objekt provozního zázemí a přístřešek pro vozidla a byla upravena místní komunikace. Nově byly vystavěny zpevněné plochy pro parkovací stání a podél východního okraje byla vybudována nová komunikace ukončená obratištěm. Upraveny byly chodníky a taneční plocha s průměrem 15,5 m. Součástí stavby bylo osazení nových sloupů veřejného osvětlení a zahradnické úpravy.

Stavba byla dokončena v první polovině roku 2018 a celková cena stavby byla 4 897 722  Kč.