Břeclav - ZŠ Jana Noháče Břeclav, revitalizace školního hřiště

Jednalo se o revitalizaci stávajícího školního sportovního hřiště.

Stavba probíhala v době letních prázdnin, od července do srpna roku 2017.

Celkové náklady na stavbu byly 2 388 892,00 Kč vč. DPH.