Břeclav - ZŠ Na Valtické - zpevněné plochy

Jednalo se o rekonstrukci stávajícího chodníku v areálu Základní školy Na Valtické.

Stavba probíhala v období letních prázdnin, tedy od července do srpna roku 2017.

Celkové náklady na stavbu byly 1 923 536,44 Kč vč. DPH.