Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 27.07.2022