Dovybavení venkovního zázemí dětského dopravního hřiště

Díky podpoře z rozpočtu Jihomoravského kraje bylo dovybaveno venkovní zázemí dětského dopravního hřiště nainstalováním lavic se stoly. Nový mobiliář zvyšuje kapacitu zařízení. Účastníci výcviku a výuky tak budou mít možnost přímého vizuálního kontaktu na dění na dopravním hřišti a při tom nebudou vystaveni přímému vlivu počasí.
 

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 84.000,-  Kč.