Dovybavení zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav

Cílem projektu bylo dovybavení zázemí dopravního hřiště, které spočívalo v pořízení 4 ks odrážedel, 10 ks koloběžek, 20 ks kol v různých velikostech, nástěnných a závěsných stojanů pro uskladnění kol.  

Díky dovybavení zázemí bude moci vybudované dopravní hřiště komplexně sloužit svému účelu a přímo na místě bude možno vyučovat nejen praxi, ale i tolik potřebnou teorii.

Projekt byl realizovaný v roce 2017 a byl podpořen z Individuální dotace Jihomoravského kraje pro rok 2017 částkou ve výši 105.000 Kč. Celkové výdaje byly 157.395 Kč.

logo JMK