Dovybavení zázemí dopravního hřiště

Na základě Individuální dotace JMK pro rok 2022 byl realizován projekt „Dovybavení zázemí dětského dopravního hřiště“.  Díky této finanční podpoře byla pořízena jízdní kola v chybějících velikostech, dále notebook, který bude využíván jak při soutěžích, tak při výuce žáků. Stoly a židle, které byly také v rámci tohoto projektu pořízeny, jsou umístěny v objektu DDH a budou používány opět při výuce a soutěžích.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 75 000 Kč.