Hmyzí zahrada – MŠ Kupkova

Cílem projektu je vytvořit v současné zahradě Mateřské školky Kupkova přírodní prostor, ve kterém by se děti mohly přirozenou formou dovědět více o přírodě kolem nás. Účelem není celou zahradu přebudovat, ale do stávajícího prostoru přinést novou přírodní myšlenku. Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí. Umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí hravou formou učení. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeny k odpovědnému chování k přírodě.

Návrh zahrady se zaměřuje na využití potenciálu a podpoření současného provozu na zahradě formou přírodních prvků. Koncept návrhu byl postaven na tématu hmyzu, které se již v zahradě několikrát objevuje. V rámci návrhu vznikne přírodní kout s názvem Mraveniště u mravkolev, V pavučině, Včelí domeček bude doplněn o pružinová houpadla ve tvaru včel a u panelu věnujícího se tématu vody vznikne mlhoviště s posezením u Vodoměrky. Také dojde k doplnění stávající výsadby o stromy a keře, například o javor, dub, vrbu, nebo habr obecný.

„Tento projekt je financován Stáním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz