Informace k pozemku parc. č. 1306/1 v k.ú. Lednice na Moravě