Informace týkající se pozemku parc.č. 13061 v k.ú. Lednice