Informace ve věci stavby dopravní nfrastruktury na pozemku parc. č. 2098/176 v k. ú. Lanžhot