Integrace Ukrajinců v Břeclavi

Projekt se zabýval primárně prací tlumočnic, které zajišťovaly komunikaci s osobami, které byly na útěku před válkou na Ukrajině a mluvily pouze svým rodným jazykem. Od března 2022 byly pro tuto činnost zajištěny dvě tlumočnice.

První z nich poskytovala tlumočnickou činnost městské policii a druhá byla k dispozici v budově městského úřadu, kde se intenzivně věnovala přicházejícím uprchlíkům z Ukrajiny, seznamovala je s prostředím a podklady nutnými k vyplnění a obě tak zprostředkovávaly komunikaci při jejich ubytování, což přispívalo k hladkému průběhu začlenění v Břeclavi.

Hlavním cílem projektu bylo zajištění komunikace a předání informací ukrajinsky mluvícím osobám, což přispívalo k hladkému průběhu jejich adaptace v Břeclavi.

 Akce byla pořádána v rámci projektu na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.