Kdy a jak bylo Českému statistickému úřadu oznámeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství o zániku HS Poštorná