Místně příslušné orgány k Městu Břeclav - ze dne 3.12.2012