Návrh smíru ve sporu probíhajícím u KS v Brně - ze dne 21.7.2011