Informování občanů prostřednictvím aplikace MUNIPOLIS

Klíčové informace

  • Město Břeclav využívá k informování svých občanů komunikační síť MUNIPOLIS (dříve Mobilní rozhlas).
  • Uživatelé si sami zvolí, jakou formou chtějí informace dostávat (SMS, e-mail, zpráva do aplikace v mobilním telefonu)
  • Uživatelé si mohou vybrat typ informací, o které mají zájem (např. oznámení o přerušení dodávek energií, novinky z radnice, pozvánky na kulturní  a sportovní akce aj.).

Zájemci se mohou registrovat on-line na breclav.munipolis.cz, nebo si na této adrese mohou stáhnout formulář a vyplněný jej přinést na podatelnu městského úřadu.