Mapový portál města Břeclavi

geoportal_logo_uvodni.png Ve webové mapě jsou pasporty Břeclavi (komunikace, zeleň, městský mobiliář, veřejné osvětlení) a územně analytické podklady celého území ORP.  Dále je k dispozici Základní báze geografických dat s širokou plejádou dat a letecké snímky poskytnuté Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Mapa je průběžně aktualizovaná.

TI_logo.jpg Město Břeclav zveřejňuje mapu technické infrastruktury na území ORP Břeclav. V mapě je znázorněno vedení technických sítí a jejich správců. Závazné vyjádření o existence sítě může vydat jen jejich správce. V seznamu níže jsou uvedeny adresy na správce a odkazy na on-line formuláře. Použít lze i univerzální formulář žádosti. Doporučujeme podívat se na přehledný obrázkový návod použití mapy.

Spravci-TI.xlsxTI-manual.pdf

3D-kostel_1.jpg Břeclav si můžete zobrazit i ve třetím rozměru, nastavit si sluníčko a změřit výšky.

Odkaz pro zobrazení 3D Břeclavi (a jižní části Poštorné). Odkaz pro zobrazení Charvátské Nové Vsi a severní části Poštorné

logo_1.jpg Městský úřad nabízí občanům možnost zobrazit si mapky městských hřbitovů, nalézt konkrétní hrob, zjistit obsazenost hrobového místa, či najít místo odpočinku příbuzného zemřelého. (Vyhledat lze pouze ty pohřbené, které nájemce hrobového místa zveřejňuje na náhrobku.) 

Hřbitov v BřeclaviHřbitov Charvátská N. V. - Hřbitov v Poštorné - Hřbitov ve Staré Břeclavi

logo.jpgV červnu roku 2020 provedlo Město Břeclav revizi všech hracích a cvičebních prvků. Při té příležitosti vznikla podrobná mapa dětských hřišť a workouts

parkoviste.jpg Pro občany i návštěvníky Břeclavi je k dispozici interaktivní mapa, na které jsou barevně vyznačené placené parkovací zóny a parkování pro rezidenty. Orientační mapka je uzpůsobená i pro chytré mobilní telefony. Aktuální ceník platí od 1. ledna 2024.

odstavky_logo.jpgAplikace pro občany zobrazující plánované odstávky dodávky elektrické energie. Po přiblížení se zobrazí ikonka ukazující lokalitu plánované odstávky. Kliknutím na ikonku se zobrazí podrobné informace o termínu a místě.

obr_story_mapa.jpg  Podívejte se do historie Břeclavi pohledem malé Lidušky a jejího dědy Jožina. Příběh vyprávěný v obrázcích a mapách vytvořil Dominik Ambrož. 

odpad_2.jpg Město Břeclav zveřejňuje pro své občany interaktivní mapu sběrných míst tříděného odpadu.

 Ve městě jsou rozmístěny nádoby na papír, plast, sklo, textil, oleje, kov a elektro odpad.

pes.jpg  Volný pohyb psů je povolen mimo zastavěné území: mapka.

logo.png  Město Břeclav má Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích. Přiožená mapa vymezená území přehledně prezentuje.

 

V případě podnětů k mapovým službám úřadu se prosím  obraťte na Jitku Coufalovou (jitka.coufalova@breclav.eu)