Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

Klíčové informace

  • Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Jihomoravského kraje. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou
    elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.
  • Pomocí odkazu: https://mawis.eu/utilityreport/mesta/jihomoravsky-kraj/ se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".
  • K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Případně lze zhlédnout VIDEO NÁVOD.
  • Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy dle požadavků příslušného stavebního úřadu.  V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).

V případě potřeby kontaktujte Zákaznické centrum služeb MAWIS, e-mail: info@mawis.eu, telefon: 251 618 458

Mapy s vyznačením průběhu technických sítí včetně ochranných pásem a adresy provozovatelů jsou dostupné také na webu mapy.breclav.eu.