Počet odvolání podaných proti rozhodnutím vydaných ve správním řízení orgánem obce - dopr.přestupky