Podmínky vyplývající z kupní smlouvy na prodej domu č.p.519 v k.ú. Poštorná.