Poplatek za uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo úřední místnost