Informace k celorepublikovému průzkumu provozování vodovodů a kanalizací