Předprostor židovského hřbitova v Břeclavi

Cílem projektu bylo poskytnout návštěvníkům areálu židovského hřbitova důstojné, zajímavé a přitom odborné seznámení s touto významnou břeclavskou kulturní památkou.

Projekt řešil přednáškové cykly a komentované prohlídky pro gymnázium Břeclav, realizaci informačních panelů, které informují návštěvníky o historii objektu, základních rituálech židovského pohřbívání, nejzajímavějších náhrobcích a významných židovských rodinách. Celý projekt byl ukončen vernisáží 4. září 2022 v 15. hod. přímo v areálu židovského hřbitova včetně komentovaných prohlídek od PhDr. Aleny Káňové.

Celý projekt byl realizován za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu.