Břeclav – ul. Bratislavská, smíšený prostor pro chodce a cyklisty

Na vybudovaný úsek trasy cyklostezky ul. Bratislavská – Na Zahradách – III. etapa plynule navazuje úsek trasy „Břeclav – ul. Bratislavská, smíšený prostor pro chodce a cyklisty“ - ISPROFOND 5628510097.

Jedná se o novostavbu společné stezky pro chodce a cyklisty, autobusového zálivu s nástupištěm, chodníkem a podélné parkovací stání. Cyklistická stezka je řešena v celé části jako společný prostor pro chodce a cyklisty. Její vedení je v místě stávajícího chodníku, který byl rozšířen.

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.