Přírodní zahrada – MŠ Na Valtické

Projekt řeší úpravu školního pozemku – zahrady MŠ Na Valtické, Břeclav s cílem co možná největšího přenesení předškolní výchovy a volnočasových aktivit z budovy školy ven do zahrady, kde by prakticky celoročně probíhala v přímém a dlouhodobém kontaktu s přírodou a v souladu s principy EVVO. Cílem návrhu je vytvořit pro děti místo pro hry a vzdělávání v přírodě na čerstvém vzduchu tak, aby se učily přirozeným a hravým způsobem. Mnohé z navržených prvků v sobě kloubí interaktivní a didaktickou stránku nebo jsou zároveň biotopy pro živočichy, které chceme do zahrady přilákat. Zahradu doplníme především o přírodní prvky, které v zahradě v současnosti chybí.

„Tento projekt je financován Stáním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz