Projektová dokumentace –  Sociální bydlení U Splavu

Na základě dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2022 – 2023,  který je zaměřen na přípravu i realizaci staveb, případně opravy a rekonstrukce již stávajících objektů nebo na přestavbu domů s alespoň 4 byty, určenými pro bydlení osob v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, byla vypracována projektová dokumentace k projektu "Sociální bydlení U Splavu".
 

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 406 000 Kč.