Revitalizace Englické aleje v Poštorné

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení ekologické hodnoty Englické aleje v Poštorné. Stávající dřevinná stromová vegetace byla již přestárlá a neplnila svůj účel, tedy zachování cenného krajinného prvku a zvýšení ekologické hodnoty. Do stávající aleje bylo doplněno celkem 14 ks alejových stromů lípy velkolisté se zemním balem a obvodem kmínku 14-16 cm. Dále byla provedena výsadba ovocných stromů (jabloně, hrušně, třešně, švestky) v počtu 26 ks. Dále byl vybudován hmyzí domeček, dva plazníky a pověšeny byly budky pro ptáky (10 ks) a netopýry (3 ks).

V rámci projektu je zajištěna i Povýsadbová péče pro řádné ujmutí dřevin a to po dobu 3 let. Péče bude spočívat v pravidelné zálivce všech dřevin, alejové stromy budou vždy zality 60 l a ovocné stromy 30 l vody na kus. Zároveň bude provedena několikrát do roka kontrola kotvení a ochrany proti zvěři.

Celková cena projektu byla 215 637 Kč a město Břeclav získalo dotaci ve výši 80 % ze Státního fondu životního prostředí ČR.