Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Komenského 2

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Břeclav, Komenského 2 a to prostřednictvím vybudování polytechnické učebny, zajištěním konektivity pro celou ZŠ a úpravou zeleně.

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Komenského 2 je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014944

Termín realizace projektu: 2020–2022